vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
Inbraakpreventie/WAp
JALV docs
Jaarverslagen
Onderhoud &Aannemers
YouTube TV & foto'sJAARVERSLAG 2017 / KERSTNIEUWSBRIEF

                                                                                                                                  22 december 2017

Beste leden,  

 

Eind november bereikte ons het trieste nieuws van het overlijden van Marianne Stooker-Stutterheim.  

Zij woonde samen met echtgenoot Willem en haar gezin vanaf het begin in 1984 op het Luthmannpark.

Eerder in 2017 ontvingen wij ook het bericht van het overlijden van Gerard Remmelzwaal, eveneens woonachtig op het Luthmannpark. Wij wensen Willem, Yvonne Remmelzwaal , naasten en familie’s  deze dagen heel veel sterkte toe.

__________________________________________________________________________________

 

Naar de SS Rotterdam

Op zaterdag, 28 oktober a.s. organiseerde de vereniging twee rondleidingen op de SS Rotterdam te Rotterdam.  Aan de hand van gids Bert Trumpie hebben de deelnemers genoten van alle pracht en techniek op dit bijzonder mooie schip! Een zeer geslaagd uitje!

 

 

 

Parkeren

Ruim een jaar geleden werd betaald parkeren ingevoerd in de omgeving van de Laan van Mensenrechten.

Sindsdien is er toch wel sprake van toename van de parkeerdruk, omdat bestelbusjes en 2e auto’s uit die wijk nu

ook bij ons geparkeerd worden. Het wijkberaad Houtwijk is intensief met de parkeer-problematiek bezig. De algemene verwachting is dat binnen afzienbare tijd ook bij ons betaald parkeren zal worden ingevoerd.  Wilt u meer weten, lees dan  de brief van 5 september 2017  -   “de stand van zaken parkeren in Leyenburg en Houtwijk”  van wethouder Tom de Bruijn.

Download hier 

  

Inbraken.

Alhoewel het jaar nog niet voorbij is, lijkt het er toch sterk op dat er dit jaar geen enkele geslaagde woninginbraak

is geweest!! Wel was er een poging tot inbraak en is er een auto-inbraak geweest, die wel “geslaagd” was…

Een bijna compleet dashboard en airbags waren verdwenen….

 

Whatsapp groep

Onze Buurtpreventie Whatsapp groep is dit jaar veel ingezet maar er waren nauwelijks “eigen” meldingen.

Vooral berichten van de politie Loosduinen werden doorgestuurd. Het ging dan om getuigenoproepen of de melding van heterdaad situaties. De oproep van een jaar geleden, om de “basisregels” te respecteren, worden sindsdien goed toegepast en het gaat nu zoals het moet. Dank hiervoor!

 

 Komst van de ORAC’s in 2017 Ze staan er nu bijna een jaar en op wat kleine incidentjes na gaat het best goed

en wordt er eigenlijk bijna nooit afval naast de Orac’s gezet. Wel ver lopen voor de bewoners van het Luthmannpark……..!

 

Onderhoud aan de woningen

Een aantal bewoners had zich bij mij aangemeld voor een revisie van de (originele) schuifpui. Omdat het ook in het voorjaar niet lukte om contact te leggen met Jos van Loon, die met zijn maat al jaren deze revisies voor ons uitvoert, heeft het bedrijf Kraakman Kozijntechniek het onderhoud uitgevoerd aan een 8 tal schuifpuien. De meeste waren tevreden, enkelen niet……

 

De achterpaden 

Het is weer vroeg donker, dus voor de veiligheid: graag melden bij uw voorzitter als u een defecte lamp in de achterpaden ziet.

 

En….help allemaal graag mee de achterpaden schoon en onkruidvrij te houden!

 

 

 

Bladeren uit dakgoot actie

In oktober is de actie “bladeren uit de dakgoot” gestart. Glazenwasser Remy van Balen heeft inmiddels bij 44 woningen de bladeren uit de dakgoten verwijderd.  Volgend jaar starten wij deze actie opnieuw.

 

Nextdoor

Steeds populairder wordt de website Nextdoor, een internet platform waar bewoners uit een bepaalde stadswijk vooral sociale informatie met elkaar uitwisselen, zoals  “Ik heb en paar sleutels gevonden” of “mijn kat of hond is zoek….iets gezien?”  , of  “van wie mag ik een bladblazer lenen?”

Onze vereniging heeft op Nextdoor een eigen privé- groep "vvb KleineHout" , waarop alleen onze leden elkaar kunnen informeren over allerlei zaken.  Op dit moment hebben 15 leden van onze vereniging een account en dat is nog te weinig om het actief te gaan inzetten. Dus, doe ook mee en meldt u aan! Op onze nieuws pagina staat hoe het precies werkt en hoe je er bij kunt komen.

 

Slimme meters komen er aan…

Stedin heeft in zijn planning staan dat de woningen in onze postcodegebied, het eerste kwartaal van 2018 voorzien worden van slimme meters, ter vervanging van de huidige kWh- en gasmeters, en dat kost u helemaal niets!

Er is veel discussie geweest over de betrouwbaarheid van deze meters  - veel in Kassa aan de orde geweest - maar alles in ogenschouw nemende lijken de problemen met deze meters nu wel opgelost te zijn.

Maar als u beslist niet wilt hoeft het niet….maar wilt u later toch een slimme meter, dan zijn de kosten voor u zelf….

Lees alles hierover op:  https://www.stedin.net/slimme-meter

 

HAGA project – De Schoone Ley

Komende maand worden de eerste eengezinswoningen opgeleverd (deelgebied 4) en de bouw van deelgebied 1, parkeergarages - flatgebouwen , is ook begonnen. Maar wat vooral voor ons van belang is:

De bussluis in de Escamplaan zal worden verplaatst naar een plaats halverwege de Albert Schweitzerlaan en de Leyweg en de Albert Schweitzerlaan zal worden afgesloten voor verkeer van en naar de Escamplaan.

Het auto verkeer op de Escamplaan, het stuk tussen de Albert Schweitzerlaan tot de Dedemsvaartweg zal sterk toenemen! Van ca. 450 voertuigen nu, naar zo’n 8000 per etmaal straks, en dat komt omdat verkeer van en naar het ziekenhuis en de nieuwe woningen komend vanaf de Dedemsvaartweg, op de Escamplaan gaat rijden. Al het uitgaande verkeer van het ziekenhuis gaat straks over dit deel van de Escamplaan…..

Doorgaand verkeer richting centrum kan niet door de bussluis , zoals dat nu ook het geval is. De Escamplaan zal opnieuw worden ingericht. Op 22 november jl heeft de Gemeente een informatieavond hiervoor gehouden in het verpleeghuis Houtwijk, en daar kwamen veel mensen op af.

 

 

 

Wilt u meer weten: alles staat in het Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Gebiedsontwikkeling Leyweg/Escamplaan

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/418544

 

projectgroep Openbare ruimten

Uw voorzitter neemt deel aan de projectgroep “ Openbare Ruimten” , een initiatief van het Wijkberaad Houtwijk. De groep stelt een rapport op, waarin de gemeente Den Haag wordt opgeroepen om iets te gaan doen aan het enorme achterstand in onderhoud aan bestrating,  groen en straat meubilair. Het rapport zal een dezer dagen klaar zijn en aan het Haagse gemeente bestuur worden aangeboden met een dringende oproep om hier middelen voor beschikbaar te gaan stellen!!

Vergaderen

Het bestuur heeft dit jaar tweemaal vergaderd, en wel op 21 februari en op 24 oktober.  De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) vond plaats op dinsdag, 14 maart in het verpleeghuis Houtwijk.  De  JALV 2018 zal op dinsdag 27 maart  2018  in het verpleeghuis worden gehouden. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging in uw brieven-, of e-mail bus.

 

Contributie 2018

De contributie 2018 wordt weer niet verhoogd en is slechts € 15,--

Namens penningmeester Bert Trumpie: Maakt u dit bedrag graag over op NL27ABNA0810530910

t.n.v. vvb ’t Kleine Hout.

 

Nieuwjaarsborrel!

Vorig jaar voor het eerst georganiseerd en dat smaakte naar meer.

Wij houden een nieuwjaarsborrel op zaterdag 13 januari a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in het

Verpleeghuis Houtwijk. Wij heten u allen daar van harte welkom!

 

Tot slot

Deze brief komt als pdf ook in uw e-mailbox en is ook te lezen op de website.

U kunt dan direct alle genoemde links gebruiken.

 

Mede namens de collega-bestuursleden

Joke, Frances, Bert en Ron, wens ik u fijne feestdagen toe en een heel voorspoedig en gezond 2018

Paul Buijtelaar – voorzitter

  


JAARVERSLAG 2016 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2016.pdf
Download

  

JAARVESLAG 2015 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2015.pdf
Download

 

JAARVERSLAG 2014 / SINTERKLAAS NIEUWSBRIEF

kerstbrief 2014.pdf
Download

 

 | vvb@kleinehout.nl